Samenwerking is de sleutel voor betere zorg

Veilige, flexibele en open informatiedeling in het zorgnetwerk.

Waarom Topicus GGZ?

Gemakkelijk, prettig en veilig samenwerken
Informatie overal en altijd toegankelijk
Lagere ICT-kosten
Samenhang in de GGZ
Betere zorg
Topicus GGZ
GGZ Toekomst

De toekomst van de GGZ

De tijd van ‘doen wat de dokter zegt’ is voorbij. Goede zorg vraagt samenwerking tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten. Met de ICT-oplossingen van Topicus communiceer je op een gemakkelijke, verantwoorde manier met je zorgpartners en heb je altijd en overal toegang tot relevante informatie.

Van samenwerking naar samenhang

Zorgprofessionals, mantelzorgers en patiënten werken naar hetzelfde doel: een succesvolle behandeling. Gebrekkige toegang tot relevante informatie, omslachtige communicatie en administratieve druk werken dit proces tegen. Daarom maakt Topicus het verantwoord delen van informatie gemakkelijk en efficiënt. Door verantwoorde informatiedeling ontstaat samenwerking, door samenwerking ontstaat samenhang en een samenhangend zorgnetwerk levert betere zorg.

Topicus GGZ samenwerken

Onze producten

Onze ICT-producten staan voor openheid. Ons innovatieve Synaps platform koppelt met alle devices en systemen, waardoor de juiste informatie overal en altijd toegankelijk is. Kanta verbindt de zorg door beveiligd ‘appen’ mogelijk te maken en met Samen Keuzes Maken wordt de patiënt regisseur van zijn eigen zorgproces.

Klaar voor de toekomst

Onze producten ontstaan in nauwe samenwerking met de zorgpraktijk. Door deze betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken spelen we direct in op veranderende behoeften. Zo zijn en blijven onze producten toekomstbestendig.

Twitter @TopicusZorg
Topicus